KRUPNA DIVLJAČ

A
P
R
I
L
M
A
J
J
U
N
J
U
L
A
V
G
U
S
T
S
E
P
T
E
M
B
A
R
O
K
T
O
B
A
R
N
O
V
E
M
B
A
R
D
E
C
E
M
B
A
R
J
A
N
U
A
R
F
E
B
R
U
A
R
M
A
R
T

JELEN

Cervus elaphus L.
M          
 
 
       
 
 
F        
 
             
J                    
 
 

DiVLJA SVINJA

Sus scrofa L.
M                        
F                        
J                        

SRNDAĆ

Capreolus capreolus L.
M
 
 
 
   
 
 
             
F                        
J                        

JELEN LOPATAR

Cervus dama L.
M          
 
           
F                        
J                        

MUFLON

Ovis musimon Screb
M                        
F                        

DIVOKOZA

Rupicapra rupicapra
M            
 
 
         
F            
 
 
         

VUK

Canis lupus
                         
KALENDAR LOVA
Zatvori close
Jelen
JELEN
Cervus elephus
Jelen
Srndac
SRNDAĆ
Capreolus capreolus
Srndac
Jelen Lopatar
JELEN LOPATAR
Cervus dama L.
Jelen Lopatar
Muflon
MUFLON
Ovis musimon Screb
Muflon
Divokoza
DIVOKOZA
Rupicapra rupicapra
Divokoza
Divlja svinja
DIVLJA SVINJA
Sus scrofa
Divlja svinja
Vuk
VUK
Canis lupus
Vuk
Sezona lovaSezona
Jelen
Jelen
Cervus elephus
KADA?
Lov na jelene ,“u rici“ jedno je od najlepših iskustava koje se može doživeti u svetu lova . U Vojvodini, rika počinje krajem meseca avgusta ili početkom septembra i traje do sredine meseca septembra dok se na području Srbije može čuti „ puna rika“ između 20. i 25. septembra. Pred kraj meseca septembra postoji još jedan period zvani „pozna rika“ kada jači, dominantniji jeleni miruju i samim tim daju više prostora mlađim „slabijim“ jelenima.
GDE?
U Vojvodini se nalaze najlepši i najkvalitetniji trofeji jelena uz reku Dunav u lovištima KOZARA-Bački Monoštor i APATINSKI RIT-Apatin. U Srbiji se takođe nalaze predivna lovišta za jelene u brdsko - planinskim predelima .
KAKO?
Lov na jelene se obavlja pirshom, sa čeka ili korišćenjem zaprege sa konjima.
Lopatar
Jelen lopatar
Cervus dama
KADA?
Lov trofejnog lopatara počinje 16. 09. i traje do 31.01. Košute i telad se love od 01.10. do 31. 01.
GDE?
Savetujemo lov na lopatare u brdsko planinskim predelima Srbije gde je i najveća koncentracija lopatara.
KAKO?
Lov na lopatara se vrši sa čeka , prigonom ( pirshom ) i korišćenjem zaprege sa konjima.
Srndac
Srndać
Capreolus capreolus
KADA?
Sezona lova na srndaća otvara 15. aprila, a zatvara se 31. januara. Od 15. aprila pa do sredine maja uslovi za lov su idealni, dok u kasnijem periodu vegetacija je poodmakla tako da se srndać uspeva bolje sakriti. Lovu u periodu nakon 15. maja treba posvetiti više vremena. Period parenja srndaća počeinje poslednje nedelje jula i traje (cca) do polovine avgusta. U ovom periodu se lovi vabljenjem sa piskom uz odlične rezultate te moguće popuste i do 15 %.
GDE?
U zavisnosti koju trofejnu vrednost – gramažu traži lovac/ klijent savetujemo zone za lov po principu: „JAČI TROFEJI“ se nalaze u Vojvodini , Panonskoj niziji „SLABIJI TROFEJI“ se nalaze u brdsko-planinskim predelima Srbije.
KAKO?
U Vojvodini ( Panonska nizija ) , metod lova je uglavnom pretraživanjem terenskim vozilima ili eventualno sa čeka. Kvalitet trofeja je odličan te postoji mogućnost ulova dosta srndaća u „ medalji“. Za razliku od Vojvodine, način lova u Srbiji je hodajući ( pirshom) ili sa čeka.
Muflon
Muflon
Ovis musimon Screb
KADA?
Lov na muflone otvara se 01. 10. te se zatvara 31.12.
GDE?
U ravnici Vojvodine se može loviti na više lokacija i to su pre svega ograđena lovišta gateri, dok se u brdovitim predelima Srbije postižu izuzetni rezultati i u otvorenim lovištima .
KAKO?
Lov na muflona se odvija sa čeka i prigonom(pirshom), a postoji i mogućnost korišćenja zaprega sa konjima.
Divokoza
Divokoza
Rupicapra rupicapra
KADA?
Lov divokoze otvara se 01. 08. divojarac, a 01. 09. divokoza. Zatvaranje lovne sezone je 31. 01.
GDE?
Postoji više lokacija gde organizujemo lov divokoze i to u predivnim krajevima istočne Srbije. Jedna od lokacija je veoma interesantna zbog izuzetno lakog prilaza divokozama, što je inače veoma retko.
KAKO?
Jedini mogući način lova odvija se pirshom i vrebanjem.
Divlja svinja
Divlja svinja
Sus scrofa
KADA?
Trofejni vepar se počinje loviti 01. januara i sve do 31. decembra. Krmača se lovi od 01. jula do 31. decembra, dok se prasad love od 01. januara do 31. decembra.
GDE?
Lov na divlje svinje organizujemo u lovištima uz reku Dunav, a postoji mogućnost organizovanja uspešnog lova i u brdovitim predelima Srbije.
KAKO?
U pojedinačnom lovu lovi se sa čeka, prigonom ( pirshom) ili korišćenjem zaprege sa konjima. Postoji mogućnost organizovanja hajki u bogatim lovištima kako ogradjenim tako i otvorenim, uz reku Dunav uz hajkače sa vrhunskim psima.
Vuk
Vuk
Canis lupus
KADA?
Lovna sezona na vuka otvorena je tokom cele godine.
GDE?
Postoji više lokacija gde agencija „TRESTELLE“ organizuje lov na vuka i to u predivnim krajevima istočne Srbije.
KAKO?
Postoje mogućnosti lova na vuka čekanjem u adekvatno pripremljenim čekama sa organizovanim mrcilištima i organizovanje hajki uz pomoć hajkača i vrhunskih pasa.
Posebnu zahvalnost dugujemo Jaroslavu Papu na ustupljenim fotografijama