SITNA DIVLJAČ

A
P
R
I
L
M
A
J
J
U
N
J
U
L
A
V
G
U
S
T
S
E
P
T
E
M
B
A
R
O
K
T
O
B
A
R
N
O
V
E
M
B
A
R
D
E
C
E
M
B
A
R
J
A
N
U
A
R
F
E
B
R
U
A
R
M
A
R
T

PREPELICA

Coturnix coturnix L.
                         

GRLICA

Streptopelia turtur L.
                         

GUGUTKA

Streptopelia decaocto L.
                         

GRIVINAŠ

Columba palumbus L.
                   
 
   

ŠUMSKA ŠLJUKA

Scolopax rusticola L.
                         

JAREBICA

Perdix perdix L.

KAMENJARKA

Alectoris graeca L.
             
 
         

ZEC

Lepus europeaus L.
             
 
 
 
     

FAZAN

Phasianus colchicus L.
             
 
         

DIVLJA PATKA

Anas platyrhynchos L.
                     
 
 

DIVLJA GUSKA

Ansr anser L.
                     
 
 
Zatvori close
Prepelica
PREPELICA
Coturnics coturnics L.
Prepelica
Srndac
GRLICA
Streptopelia turtur
Grlica
Grivinas
GRIVINAŠ
Columba palumbus
Grivinas
Sumska sljuka
ŠUMSKA ŠLJUKA
Scolopax rusticola.
Sumska sljuka
Jarebica
JAREBICA
Perdix perdix
Jarebica
Kamenjarka
KAMENJARKA
Alectoris graeca
Kamenjarka
Sezona lovaSezona
Prepelica
Prepelica
Coturnix coturnix
GDE?
Upućujemo u lov na celom području Vojvodine i Srbije u zavisnosti od vrste divljači i konfiguracije terena koju klijent zahteva.
KAKO?
Organizujemo kako grupne , tako i pojedinačne lovove uz mogućnost iznajmljivanja pasa.
Lopatar
Jelen lopatar
Cervus dama
GDE?
Upućujemo u lov na celom području Vojvodine i Srbije u zavisnosti od vrste divljači i konfiguracije terena koju klijent zahteva.
KAKO?
Organizujemo kako grupne , tako i pojedinačne lovove uz mogućnost iznajmljivanja pasa . Patke i guske lovimo na ribnjacima, rekama i na poljima.
Grlica
Grlica
Streptopelia turtur
GDE?
Upućujemo u lov na celom području Vojvodine i Srbije u zavisnosti od vrste divljači i konfiguracije terena koju klijent zahteva.
KAKO?
Organizujemo kako grupne , tako i pojedinačne lovove uz mogućnost iznajmljivanja pasa.
Grivinas
Grivinaš
Columba palumbus
GDE?
Upućujemo u lov na celom području Vojvodine i Srbije u zavisnosti od vrste divljači i konfiguracije terena koju klijent zahteva.
KAKO?
Organizujemo kako grupne , tako i pojedinačne lovove uz mogućnost iznajmljivanja pasa.
Sljuka
Šumska šljuka
Scolopax rusticola
GDE?
Upućujemo u lov na celom području Srbije u zavisnosti od vrste divljači i konfiguracije terena koju klijent zahteva.
KAKO?
Organizujemo kako grupne , tako i pojedinačne lovove uz mogućnost iznajmljivanja pasa.
Jarebica
Jarebica
Perdix perdix
GDE?
Upućujemo u lov na celom području Vojvodine i Srbije u zavisnosti od vrste divljači i konfiguracije terena koju klijent zahteva.
KAKO?
Organizujemo kako grupne , tako i pojedinačne lovove uz mogućnost iznajmljivanja pasa.
Jarebica
Kamenjarka
Alectoris graeca
GDE?
Upućujemo u lov na celom području Vojvodine i Srbije u zavisnosti od vrste divljači i konfiguracije terena koju klijent zahteva.
KAKO?
Organizujemo kako grupne , tako i pojedinačne lovove uz mogućnost iznajmljivanja pasa.
Posebnu zahvalnost dugujemo Jaroslavu Papu na ustupljenim fotografijama