SITNA DIVLJAČ

A
P
R
I
L
M
A
J
J
U
N
J
U
L
A
V
G
U
S
T
S
E
P
T
E
M
B
A
R
O
K
T
O
B
A
R
N
O
V
E
M
B
A
R
D
E
C
E
M
B
A
R
J
A
N
U
A
R
F
E
B
R
U
A
R
M
A
R
T

PREPELICA

Coturnix coturnix L.
                         

GRLICA

Streptopelia turtur L.
                         

GUGUTKA

Streptopelia decaocto L.
                         

GRIVINAŠ

Columba palumbus L.
                         

ŠUMSKA ŠLJUKA

Scolopax rusticola L.
                         

JAREBICA

Perdix perdix L.

KAMENJARKA

Alectoris graeca L.
             
 
         

ZEC

Lepus europeaus L.
             
 
 
     

FAZAN

Phasianus colchicus L.
             
 
       

DIVLJA PATKA

Anas platyrhynchos L.
                     
 
 

DIVLJA GUSKA

Ansr anser L.
                     
 
 
Zatvori close
Zec
ZEC
Lepus europeaus L.
Zec
Fazan
FAZAN
Phasianus colchicus
Fazan
Divlja patka
DIVLJA PATKA
Anas platyrhynchos
Divlja patka
Divlja guska
DIVLJA GUSKA
Ansr anser
Divlja guska
SezonaSezona lova
Zec
Zec
Lepus europeaus
GDE?
Upućujemo u lov na celom području Vojvodine i Srbije u zavisnosti od vrste divljači i konfiguracije terena koju klijent zahteva.
KAKO?
Organizujemo kako grupne , tako i pojedinačne lovove uz mogućnost iznajmljivanja pasa.
Fazan
Divlja patka
Anas platyrhynchos
GDE?
Upućujemo u lov na celom području Vojvodine i Srbije u zavisnosti od vrste divljači i konfiguracije terena koju klijent zahteva.
KAKO?
Organizujemo kako grupne , tako i pojedinačne lovove uz mogućnost iznajmljivanja pasa. Patke i guske lovimo na ribnjacima, rekama i na poljima.
Fazan
Fazan
Phasianus colchicus
GDE?
Upućujemo u lov na celom području Vojvodine i Srbije u zavisnosti od vrste divljači i konfiguracije terena koju klijent zahteva.
KAKO?
Organizujemo kako grupne , tako i pojedinačne lovove uz mogućnost iznajmljivanja pasa.
Fazan
Divlja guska
Ansr anser
GDE?
Upućujemo u lov na celom području Vojvodine i Srbije u zavisnosti od vrste divljači i konfiguracije terena koju klijent zahteva.
KAKO?
Organizujemo kako grupne , tako i pojedinačne lovove uz mogućnost iznajmljivanja pasa. Patke i guske lovimo na ribnjacima, rekama i na poljima.
Posebnu zahvalnost dugujemo Jaroslavu Papu na ustupljenim fotografijama